Ordinul 41 - conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare

ORDIN 41 din 2012
pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, conditiile de comercializare a produselor medicinale veterinare si a altor produse pentru animalele de companie, in magazinele pentru comercializarea animalelor de companie si/sau a hranei pentru acestea, conditiile de functionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum si autorizarea sanitar - veterinara a unitatilor, activitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar

Vazand Referatul de aprobare nr.din .intocmit de Directia de coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA, reglementare si controlul activitatii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar – veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitar - veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale Sanitar - veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Norma sanitar - veterinara privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, conditiile de comercializare a produselor medicinale veterinare si a altor produse pentru animalele de companie, in magazinele pentru comercializarea animalelor de companie si/sau a hranei pentru acestea autorizarea sanitar – veterinara, precum si autorizarea sanitar - veterinara a unitatilor, activitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Nationala Sanitar - veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele nationale veterinare de referinta si directiile sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar - veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare si a unitatilor destinate comercializarii animalelor de companie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar - veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind procedura de autorizare sanitar - veterinara a unitatilor, activitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 24 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare. 

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele
Autoritatii Nationale Sanitar - veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor

Radu ROATIS CHETAN

Bucuresti 04.05.2012

Nr. 41