Institutul de Igiena Publica si Sanatate Veterinara

iispv_400

Laboratorul este un instrument tehnic al autoritatii veterinare centrale si pentru siguranta alimentelor  avand rolul de a monitoriza sanitar veterinar produsele alimentare prin:efectuarea verificarilor nivelurilor unor poluanti, aditivi, incarcatura biologica, biotoxine, inainte ca alimentul sa intre in lantul alimentar.

 Responsabilitati:

• activitate de indrumare, coordonare tehnica si control a laboratoarelor D.S.V.S. A. judetene;
• extindere si optimizari de metode;
• organizari de teste interlaborator;
• participarea la elaborarea proiectelor de acte normative;
•participarea la comisiile de avizare a substantelor si produselor noi ce urmeaza a fi introduse in practica veterinara, agricola;
• efectuarea de anchete epidemiologice;
• expertiza si incercari de laborator;

 Incercarile de laborator vizeaza:

• probe recoltate in cadrul Programului strategic;
• probe recoltate de la loturile provenite din import;
• probe recoltate de la loturile destinate exportului;
• probe recoltate in cadrul programelor de autocontrol;
• probe recoltate in vederea extinderii de noi metode de analiza.

 Managementul calitatii:

 Cele 111 incercari validate, implicit acreditate, ofera credibilitate laboratorului, credibilitate autoritatii de control fata de consumator si credibilitate pentru consumator.
 Pentru  confirmarea calitatii actului analitic, institutul participa la teste internationale organizate de labo-ratoarele comunitare de referinta (CRL) din Germania, Italia, Belgia, Olanda, precum si la cele organizate de  Central Science  Laboratory(FAPAS) - Marea Britanie,Danish Technological Institute – Danemarca, AFSSA– Fougeres. 

 Domenii testate:

- microbiologie;
- chimie alimentara si furaje;
- reziduuri de substante hormonale si medicamentoase;
- toxicologie – metale grele si aflatoxine;


 Colaborari cu institutii de specialitate si organisme internationale

 In perioada 2005 – 2007, specialistii institutului au participat la manifestari stiintifice, astfel :
  - instruiri organizate de laboratoare comunitare si nationale de referinta din : Berlin,  Roma,  Bilthoven, Fougeres, Helsinki,  Varsovia;
  - workshop-uri si seminarii TAIEX : Anglia, Slovenia, Belgia, Romania, Olanda, Danemarca, Franta, Germania;
 - simpozioane organizate de Codex Alimentarius – Argentina, Olanda ; EFSA – Italia, Bulgaria.