Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA)

2_400_06

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) este unitate cu personalitate juridica si functionează ca institutie publica de interes national, in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

       IDSA a fost infiintat ca Laborator Central Sanitar Veterinar de Diagnostic prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 248 / 1966. In conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 al Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea Laboratorului Central Sanitar Veterinar de Diagnostic a fost modificata in Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala.

        Organizarea si functionarea IDSA sunt reglementate de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitătii veterinare - aprobata cu modificari si completari prin Legea 215 din 27 mai 2004 - cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului României nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia si Ordinele Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

        Functionarea operationala a IDSA se realizeaza in baza Regulamentului de Organizare si Functionare al institutului si a prevederilor de detaliu cuprinse in Regulamentul de Ordine Interioara al acestuia.