Cod de buna practica veterinara

Acum puteti accesa codul in format PDF pe websit-ul www.cmvro.ro la sectiunea publicatii.

Implementarea acestui cod este benevola, aşadar nu are caracter obligatoriu pentru nici un cabinet medical veterinar. Acesta reprezintă un standard care specifica etica si principiile de conduita, nu contine proceduri medicale standardizate cu scopul de a orienta medicii veterinari in gestionarea cazurilor medicale.

Medicii veterinari joaca  un rol important in protectia si bunastarea animalelor, sanatatea animalelor, sanatatea publica, precum şi protectia mediului si furnizeaza o gama larga de servicii.

Acest Cod de buna practica veterinara de 24 de pagini este un standard care specifica etica si principiile de conduita pentru medicii veterinari din Europa, ca şi cerinţele referitoare la sistemul de management al calitatii in cadrul unei organizatii veterinare, atunci cand aceasta:

1. Doreste sa-si optimizeze capacitatea de a oferi servicii in conformitate cu:

  • legislatia in vigoare,
  • Codul de conduita profesionala in vigoare,
  • cerintele clientilor,
  • principiile etice legate de serviciile furnizate si/sau de animalele aflate in grija sa.

2. Trebuie sa-si demonstreze capacitatea de a furniza servicii care sa tina in mod constant pasul cu cerintele clientilor si cu legislatia in vigoare.