Farmacie Veterinara Hrana Animale Accesorii Sibiu

Farmacie Veterinara Romvac Sibiu

Farmacie Veterinara Hrana Animale Accesorii Sibiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Farmacie Veterinara Romvac Sibiu - Veterinarul Sibiu.


Producţia de medicamente reprezintă sectorul cel mai dinamic, având o pondere de peste 70 % din valoarea producţiei marfă a companiei. Aceasta este constituită dintr-o gamă bine echilibrată de produse realizate exclusiv prin cercetare proprie şi care acoperă integral cerinţele pieţei, oferite la un raport optim calitate/preţ.

Producţia de biopreparate a fost permanent diversificată şi adaptată pentru a răspunde noilor cerinţe formulate ca urmare a înlocuirii marilor complexe cu fermele de dimensiuni mici şi mijlocii, precum şi pentru a fi în concordanţă cu reglementările UE din domeniu.

Strategia de dezvoltare ROMVAC se realizează pe baza cercetărilor proprii, efectuate atât de personalul companiei, cât şi de către cadre universitare de prestigiu din facultăţile de medicină veterinară din ţară şi este susţinută prin eforturi financiare importante, deoarece pentru domeniului dezvoltării, ROMVAC a alocat peste 10 % din cifra de afaceri. Ca urmare a acestui fapt, în perioada 1990-2014 producţia de medicamente şi de preparate biologice de uz veterinar s-a diversificat de la an la an. Astfel, dacă în anul 1990 compania era producător exclusiv de vaccinuri pentru păsări şi animale mici, în anul 2013, realizează peste 260 de medicamente şi biopreparate pentru toate speciile de animale.

Din 2007, ROMVAC a renunţat la utilizarea unor materii prime care pot fi periculoase pentru om. În prezent, toate principiile active utilizate de companie sunt indicate de CE ca fiind sigure pentru om.

Principala preocupare a companiei ROMVAC constă în satisfacerea integrală a solicitărilor şi necesităţilor clienţilor noştri într-un sistem interactiv.

În acest scop, în cadrul departamentului de marketing funţionează un Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor, autorizat de ANSVSA în 2012, în care îşi desfăşoară activitatea 10 salariaţi.


Rolul acestui laborator este de a veni în sprijinul crescătorilor de animale care se confruntă cu probele deosebite în activitatea de supraveghere şi diagnostic a bolilor la animale, precum şi pentru siguranţa alimentelor. 

Prin laboratorul nostru utilat modern şi încadrat cu personal de înaltă calificare se pot efectua toate analizele necesare stabilirii unui diagnostic, se indică schema de tratament şi se asigură produsele conforme.

ATENŢIE! - Beneficiarul care are contract de prestări servicii şi a beneficiat de examene de laborator, poate primi un discount de până la 5% la cumpărarea medicamentelor şi produselor biologice produse de compania Romvac.

Asistenţa tehnică este acordată la solicitarea crescătorilor în baza unor contracte de colaborare cu specialişti de prestigiu din teritoriu, urmărim în mod organizat şi permanent comportarea produselor companiei noastre, precum şi noile probleme ce apar în activitatea de producţie zootehnică şi sanitară veterinară.

Informaţiile obţinute constituie o prioritate în elaborarea programelor de cercetare tehnologică şi de realizare a noilor produse.

Dezvoltarea şi diversificarea activităţii de producţie a impus organizarea reţelei proprii de promovare şi distribuţie. Practic, în fiecare judeţ s-au deschis depozite conduse de un dealer (medic veterinar). Acestea sunt dotate cu autoturisme, cu ajutorul cărora se asigură livrarea produselor la sediul clientului şi se poate păstra un permanent contact cu actualii şi viitorii beneficiari.

Activitatea de comercializare prin intermediul unităţilor ROMVAC este actualmente structurată pe 36 de depozite judeţene şi 7 dealeri autorizaţi, acoperind întreg teritoriul ţării.

În prezent, se comercializează prin reţeaua proprie de distribuţie aproximativ 1.000 de produse de uz veterinar şi fitosanitar. Gama de produse comercializate de ROMVAC cunoaşte o continuă diversificare, ce vizează adaptarea la cerinţele pieţei şi modernizarea permanentă a reţelei de asistenţă sanitar-veterinară.

Galerie foto