Colegiul Medicilor Veterinari

COLEGlUL MEDICILOR VETERINARI din România, cea mai importantă organizaţie profesională în domeniul medicinei veterinare, desfăşoară in parteneriat cu  universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Bucuresti si Siveco ROMANIA din octombrie 2010 proiectul european „Perfecţionarea resurselor umane din medicina veterinară.
        Proiectul ’’Perfecţionarea resurselor umane din medicina veterinară’’ este un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii modernă şi flexibilă.
        Proiectul vizează crearea a două servicii specifice, care vor fi aplicate în cadrul ramurei medicină veterinară, pentru implementarea activităţii de furnizor de programe profesionale iniţiere în TIC şi perfecţionare în arii tematice specifice) şi respectării reglementărilor europene şi internaţionale a profesiei de medic veterinar în prezervarea stării de sănătate a populaţiei prin controlul sănătăţii animalelor.

Obiectivul general al proiectului: cresterea gradului de adaptabilitate al medicilor veterinari,prin accesul lor la programe inovatoare si eficiente de perfectionare profesionala,inclusiv TIC,prin promovarea de noi modele de organizare flexibila a muncii si identificarea si diseminarea metodelor specifice de protectie a mediului si de asigurare a securitatii ocupationale.


Efectele pe termen lung sunt reprezentate de o mai buna insertie profesionala a medicilor veterinari,prin cunoasterea posibilitatilor flexibile de exercitare a profesiei,prin cresterea gradului de adaptabilitate profesionala a acestora la noile evolutii ale societatii informationale,precum si prin aplicarea unor metode eficiente de control al poluarii specifice si de crestere a securitatii ocupationale.

 

Obiectivul specific 1.Identificarea si promovarea noilor modele de ocupare flexibila adecvate practicii veterinare moderne,prin realizarea unei campanii de identificare si diseminare a metodelor de organizare flexibila a muncii.


Obiectivul specific 2. Dezvoltarea cunostintelor,abilitatilor si a competentelor (perfectionare) medicilor veterinari in domeniul noilor tehnologii,inclusiv TIC,prin furnizarea unor programe de formare axate pe evolutia practicii medicale veterinare in raport cu noile tehnologii si prin accesul grupului tinta la un program de initiere in TIC.


Obiectivul specific 3. Cresterea abilitatii medicilor veterinari de a lucra cu substante toxice,de a realiza o corecta eliminare a acestora si de a se proteja pe sine in timpul activitatii,prin identificarea si promovarea unor metode adecvate si moderne de control al poluarii specifice si de sporire a securitatii ocupationale in domeniul medical veterinar.Acest obiectiv e atins prin implementarea unei campanii de diseminare si constientizare a metodelor de protectie a mediului si securitate ocupationala.

1.Grupul tinta e format din 1000 de medici cu practica privata sau angajati, din toate regiunile tarii.
2.De asemenea,sunt implicati medicii veterinari in dezbaterea flexibilitatii de ocuparii si de implementare a metodelor de protectie a mediului si securitate in munca. Nevoile specifice ale grupului tinta au fost identificate de solicitant in urma unui studiu de 2 luni pe un esantion de 100 de medici veterinari.
3.Identificarea si selectia grupului tinta se face pornind de la bazinul de selectie,adica medici veterinari. Inscrierea in proiect se face voluntar,iar selectia e realizata de o comisie de experti ai solicitantului si partenerilor,care vor aplica in mod transparent si obiectiv criteriile de selectie alese.

Grupul tinta, dar si orice alt medic veterinar care va beneficia de acesta initiativa, vor fi mai bine informati asupra oportunitatilor de ocupare flexibila ce deriva din statutul de profesie liberala a medicinei veterinare Grupul tinta va fi implicat direct in analiza posibilitatilor de ocupare flexibila in profesia veterinara.
Mai mult, participantii la studiu vor putea sa isi exprime opinia asupra modificarilor legislative ce se pot implementa in vederea imbunatatirii ofertei de modele flexibile de ocupare prin legiferarea lor Vor fi furnizate programe de formare profesionala adaptate nevoilor reale de FPC identificate in grupul tinta Vor fi furnizate programe de FPC autorizate si avand asociate credite de Educatie Medicala Continua (EMC) Este furnizata posibilitatea ca un mebru al grupului tinta sa participe la unul sau la mai multe programe de FPC, dupa optiunea sa. Grupul tinta este mai bine informat asupra principiilor de protectie a mediului si asupra modalitatilor de lucru cu substante toxice sau periculoase specifice si asupra prevenirii poluarii specific grupul tinta este mai bine informat asupra modalitatilor de asigurare si crestere a gradului de siguranta si securitate in munca.